top of page

חופה וקידושין כדת משה וישראל הם המפתח לחיים נישואין טהורים ומאושרים.

בבית חב"ד מקבלים בני הזוג העומדים להינשא יחס אישי, כאשר את החתן מכין רב הקהילה, הרב משה אזמן , ואת הכלה מכינה הרבנית חנה אזמן.

הרב מלווה את כל התהליכים ההלכתיים המקובלים; אישורי רווקות, כתיבת הכתובה ועריכת החופה והקידושין, כדת משה וישראל.

לפרטים יש ליצור קשר עם הרב משה אזמן  

f5bc7fc0-1cd3-4ac7-8799-3d622d622608.jpg
bottom of page