top of page

ברוכים הבאים לקייב בירת אוקראינה!
קייב חקוקה בהיסטוריה היהודית, בה חיו קהילות יהודיות מפוארות, עד לתקופות הפוגרומים והשואה הארורה, אז נרצחו מליוני יהודים על קידוש השם.

כיום ברוך השם, הקהילה היהודית מתפתחת, משגשגת וניתן להסתובב בחוצות העיר בגאווה יהודית.

בית חב״ד המרכזי מקבל בשמחה גדולה את כל הבאים בשעריו ונותן מענה לכל נושא.
זו גם הכתובת שלכם לכל ענין יהודי. ניתן להשיג אצלנו אוכל כשר, מנייני תפילה, שיעורי תורה, מקווה, תשמישי קדושה ועוד.

מקוה כי שהותכם כאן תהיה על הצד הטוב ביותר
ומברך אתכם בהצלחה רבה בגשמיות וברוחניות.
והעיקר שנזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש

בברכה
הרב משה ראובן אסמן
הרב הראשי של אוקראינה וקייב

b329d1b7-174b-4628-ae1c-2c94e70b7a98.jpg
bottom of page