top of page
resize-4-36b5du3qirh65l1c4kbx1c.jpg

ר' מרדכי מצ'רנוביל – אנטבקה

ר' מרדכי מצ'רנוביל – איגנטיבקה

הרב מרדכי טברסקי היה בנו של רבי מנחם נחום טברסקי, מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש ובעל ספר "מאור עיניים".

היה נשוי עםשרה, בתו של רבי אהרן מקרלין. לאחר מותה נשא את פייגא בתו של רבי דוד לייקעס תלמידו של הבעל שם טוב. מאשתו הראשונה נולדו לו שלושה בנים ובת ומאשתו השניה חמישה בנים ושתי בנות. שמונת בניו כיהנו אחרי פטירתו כאדמו"רים ברחבי אוקראינה, והיו מהבולטים בהפצת תורת החסידות באותה תקופה.

לרבי מרדכי היו חסידים רבים ועיירות רבות מינו אותו כ"מגיד מישרים שלהם. בין תלמידיו רבי ישראל דב מווילדניק ורבי אברהם דב מאבריטש. דברי תורתו התפרסמו בספר ליקוטי תורה  אשר זכה להסכמות ממנהיגי החסידות. בתשס"א הודפס מחדש במהדורה מתוקנת ובתוספת מפתחות בשם "ליקוטי תורה השלם".

גיסו, הרב ישראל מרוז'ין קרא לאחד מבניו (רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין) בשם מרדכי, עוד בחייו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, בניגוד למסורת היהודית האשכנזית, שלא קוראים שם לילדים אחרי אנשים חיים. כשנשאל על כך, ענה: "הדוד שלנו מצ'רנוביל הוא כבר כמה שנים, מעל העולם הזה, כאילו אינו בעולם הזה".

רבי מרדכי היה בידידות רבה עם הרב נחמן מברסלב והעריך את ספרו ליקוטי מוהר"ן

רבי מרדכי נפטר בכ' באייר תקצ"ז (1837). בעודו בחיים הכין את מקום קבורתו בפאתי הכפר אנטיווקה ליד קייב, באמרו ששם אין כנסיות, וכך קול הפעמונים לא יפריע למנוחתו. קברו נמצא באמצע שדה משקיף על גבעות ונהר.

bottom of page