top of page
IMG-20170707-WA0161-36b5dgs9bqz7kfwxaqqe

ר' משה מלודמיר – אולבסק

ר' משה מלודמיר – אולבסק

רבינו הרה"ק רבי משה מאולבסק זי"ע הינו בנו של שלמה מקארלין זי"ע. 

היה ידוע בקדושתו ובמופתיו הרבים, ותלמידי אביו רבינו הרש"ק זי"ע הוקירוהו והעריצוהו עד למאד, ביותר נודע בחייו כוחו לפקידת עקרות.

יארצייט

ביום י"ח שבט שנת תקפ"ה נצחו האראלים את המצוקים, ונשבה ארון האלוקים. רבינו נטמן במקום אשר הועיד בחייו, ועל קברו

הוקם אהל.

קברו הפך לתל תלפיות לכל יהודי האזור, ואף מרחוק יותר באים היו להשתטח על קברו, והישועות שפעל בחייו נמשכו ביתר שאת אף כי אחרי מותו. כחו הגדול לפקוד חשוכי בנים, לא חדל גם אחר שהתעלה לשמי מרום, והיו

חשוכי בנים מחלים על קברו לפני בורא כל הנשמות, ולא רבו הימים עד שזכו לחבוק בן.

הכנסת אורחים 'בית אולבסק'

בשנים האחרונות הוקם במקום מפעל הכנסת אורחים 'בית אולבסק', על ידי הרה"ח רבי יעקב חיים מילר שיחי', הנותן שירותי אש"ל מלא עבור מאות הבאים להשתטח על הציון הקדוש. במקום יש אפשרות ללינה, ויהודים רבים מרחבי העולם וביניהם משפחות

רבות המצפות לזרע של קיימא, באים להתארח במקום במשך כל ימות השנה ובפרט בערבי ראשי חדשים,  בהם מתקיימים מניינים של יהודים המצפים לזרע שלקיימא על קברו של הצדיק, ורבים הם שנושעו על ידי תפילתם במקום.

לפרטים:

הרב יעקב חיים מילר

972-52-2532686

frumamiller@gmail.com

אולבסק – Олевск

שומר: 

מישה שפירא

380-68-0523705

כתובת:

Єврейска капличка

bottom of page